Протокол №3 от заседанието на обществения съвет за учебната 2023/2024

Протокол №2 от заседанието на обществения съвет за учебната 2023/2024

Протокол №1 от заседанието на обществения съвет за учебната 2023/2024

Протокол №4 от заседанието на обществения съвет за учебната 2022/2023

Протокол №1 от заседанието на обществения съвет за учебната 2022/2023

Протокол №2 от заседанието на обществения съвет за учебната 2021/2022

Протокол №4 от заседанието на обществения съвет

Протокол №3 от заседанието на обществения съвет

Протокол №2 от заседанието на обществения съвет

Протокол №1 от заседанието на обществения съвет