Протокол от общо събрание трето тримесечие 2023

Финансов отчет за трето тримесечие на 2023 година

Финансов отчет - проект за трето тримесечие на 2023 година

Протокол от общо събрание второ тримесечие 2023

Протокол от общо събрание първо тримесечие 2023

Финансов отчет - проекти за второ тримесечие на 2023 година

Финансов отчет - проекти за първо тримесечие на 2023 година

Финансов отчет за второ тримесечие на 2023 година

Финансов отчет за първо тримесечие на 2023 година

Протокол от общо събрание

Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 година

Финансов отчет - второ тримесечие на 2022 година

Финансов отчет - първо тримесечие на 2022 година

Финансов отчет - четвърто тримесечие на 2021 година

Финансов отчет за трето тримесечие на 2021 година

Финансов отчет за второ тримесечие на 2021 година

Финансов отчет за второ тримесечие на 2021 година по проекти

Финансов отчет за първо тримесечие на 2021 година

Финансов отчет за първо тримесечие на 2021 година по проекти

Бюджет 2021 година

Бюджет 2020 година

Финансов отчет за първо тримесечие на 2020 година

Финансов отчет за второ тримесечие на 2020 година

Финансов отчет за трето тримесечие на 2020 година

Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 година

Отчет финанси по проект

Финансов годишен отчет за 2020 година

Вътрешни правила за работна заплата

Бюджет и отчет