Финансов отчет - проекти за първо тримесечие на 2024 година

Финансов отчет за първо тримесечие на 2024 година

Протокол от общо събрание първо тримесечие 2024

Протокол от общо събрание четвърто тримесечие 2023

Финансов годишен отчет за 2023 година

Финансов годишен отчет - проекти за 2023 година

Протокол от общо събрание трето тримесечие 2023

Финансов отчет за трето тримесечие на 2023 година

Финансов отчет - проект за трето тримесечие на 2023 година

Протокол от общо събрание второ тримесечие 2023

Финансов отчет - проекти за второ тримесечие на 2023 година

Финансов отчет за второ тримесечие на 2023 година